DNEVNIK TRENINGA I ISHRANE PDF

Kasnije je dnevnik treninga mogue analizirati i ukljuiti ga u plan tempiranja forme . Pretreniranost se moe pojaviti i kao rezultat loe ishrane ili. Download Dnevnik & Tablica Kalorija apk for Android. Brzi pregled kalorija i nutritivnog sastava hrane, kao i vodjenje dnevnika. časove scenskog pokreta imaćemo i radionice koje se odnose na retoriku, dikciju, razne vrste sportskih treninga, časove pravilne ishrane.

Author: Groramar Fenrimuro
Country: Latvia
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 10 February 2009
Pages: 185
PDF File Size: 3.14 Mb
ePub File Size: 12.53 Mb
ISBN: 698-8-41952-222-2
Downloads: 54532
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Teshura

Ova irina se moe odrediti ako se u tankom donjem rublju sjedne na komad stiropora ili slino.

Liege-Bastogne-Liege je jo jedna izuzetno teka klasina utrka. Bicikl je pri tome nagnut vie nego tijelo. Trenina karama ili iaem odstraniti viak dlaka, a onda noge obrijati britvicom ili elektrinim aparatom.

Ako je cesta slobodna pomaknuti se prema vanj-skoj strani ceste i blago okrenuti volan od zavoja pa se nagnuti u njega.

Ako je karbonski bicikl dobro konstruiran moe biti udoban, krut i vrlo lagan istovremeno. Ako u blizini nema spusta na kojem bi se postigla ta brzina tre-ba napraviti nekoliko naglih zaokreta i probati vonju bez ruku kako bi se testirala stabilnost. Za ozbiljan pristup sportu, na profesionalnoj ili poluprofesionalnoj razini potrebno je zna puno vie, po mojoj procjeni jedan biciklis ki trener morao bi zna puta vie od onoga to je ovdje sadrano.

Zakrivljeni oblik volana trkaeg bicikla omoguava nekoliko poloaja ruku i samim time je najudobniji i najfleksibilniji oblik koji se koristi na biciklima. Linija kretanja kroz zavoje treba biti predvidiva i uobi-ajena.

Related Articles (10)  EPROM 2732 PDF

Sputanje nizbrdice Normalno treningx da kod biciklista poetnika postoji strah od strme ceste na kojoj je mogue postii veliku brzinu. S vremenom e se nauiti brzo i bez raz-miljanja utaknuti nogu u pedalu i to e postati naueni pokret noge. U pravilu ne bi trebalo koristiti cipele za brdski biciklizam u natjecateljskom cestovnom biciklizmu ako to nije nuno.

U prijelaznom periodu treba izbjegavati duge vonje i vrlo veliko op-tereenje. Aerodinamina pozicija trenijga na vjetru vrlo vana.

@nsidokdkdbwjqmqm Best Online Instagram Media viewer on

Vonja u oteanim uvjetimaVonja po looj cestiPonekad e se biciklisti nai na trening kampu, proputo-vanju ili e ak nastupati na loim cestima. Na taj nain postiu se ravna lea to daje bolju aerodi-namiku. Stoga ako imate elju napredova u sportu, nemojte da ovo bude zadnje to ete o njemu proita. Taj bicikl bio je od kljune va-nosti za prihvaanje kao sigurnog i svima namijenjenog prijevoznog sredstva. Trening na vjetru ne treba izbjegavati osim ako se radi o opasnim udarima koji bi mogli ugroziti sigurnost na cesti.

To ne treba uditi jer se utrka odvija u prvoj polovici travnja, u kinoj sezoni na dionici gdje je 55 kilometara ceste poploeno vrlo grubom kockom. Psi nisu krivi to vlasnici ne vode brigu o njima pa izlaze na cestu. Zato njihovo podruje treba proi brzo. Kontakt s gumom treba biti lagan i bez puno otpora. Tulio Campagnolo patentira zatvara, ranije su kotai bili zategnuti leptir-maticama.

Kod kupovine polovnog bicikla vano je da ga pregleda strunjak, to moe biti povoljna kupovina, ali i uzrok mnotva problema koji donose dodatne trokove, esto velike.

Related Articles (10)  04 2012 TTLT BYT BTC PDF

Broj nesrea u biciklizmu obzirom na prijeenu kilome-trau je 11 puta manji u odnosu na pjeake. Postoje snana svjetla s punjivim akumulatorima pred-viena za bicikle.

Poeljno je da ima mreicu za zatitu od kukaca. Starija kona sjedala se s vremenom prilagoavaju obliku SK.

Dnevnik & Tablica Kalorija for Android – APK Download

Blatobrani se mogu uvrstiti plastinim vezicama za spajanje kablova. Zato prilikom promjene brzine prednjim mjenjaem treba popustiti pritisak na pedale. Biciklizam openito10Loe ceste i ratovi u tom razdoblju su bili uzronik dnwvnik omasovljivanja bicikla. Ipak, naginjanjem e se najee izvui iz opasne situacije i uspjeno proi zavoj.

Plan ishrane *1300 kcal* i treninga za mršavljenje

Kod vonje previe blizu ruba pojavljuje se jo jedna opasnost. Redovito treba kontrolirati i vijke lule volana koji mogu zahrati od znoja i vode koja se zadrava u njima. S vremenom e se prljavtina nakupiti ispod i oko sredinjeg pogona, na donjoj cijevi rame, na sredinjem pogonu i osovini, na prednjoj i stranjoj vilici, na kota-ima, lancu, konicama i mjenjaima.

Kompaktni volani ima-ju i manji pad pa kod prelaska na volan takve geometrije biciklisti ee koriste donji trenimga volana.

Author: admin